Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Επιφανίου σας παρουσιάζει το ιστορικό, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του καθώς και άλλες πολλές χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.schools.ac.cy/ag-epifanio-dim-ni/