15/07/2020
Αγορά υπηρεσιών για διάφορες εργασίες με προσφορά

Το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού μας αποφάσισε να προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών με προσφορές για διάφορες εργασίες που Θα προκύπτουν στην κοινότητα μας:

Προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους συγχωριανούς μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Επιφανίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 22633901 ή 99437030