Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Επιφανίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Δαμιανός Παπαγεωργίου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99437030
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Eυτυχία Μακρή (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99609151
   
Τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Κωστή
Τηλέφωνα: 99418858
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Δημοσθένους
Τηλέφωνα: 99331500
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Πέτρου
Τηλέφωνα: 97661466
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Μίλτος Μιλτιάδους
Τηλέφωνα: 99530733
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Aυξέντης Κωνσταντίνου
Τηλέφωνα: 99446511
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Τομάζου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99900633
E-mail: [email protected]